Bayimiz Olun

Nasıl Çalışır?

image

Sisteme Üye Olun

Reklam ajansları ve grafikerler başta olmak üzere her ne iş yapıyorsanız hiç bir risk almadan siz de Bayimiz olarak para kazanabilirsiniz. Bunun için sisteme üye olmanız gerekmektedir.Öncelikle Paket 2 den bir alım yaptıktan sonra bu sitede satışını yapacağınız demoların kurulumunun ardından işe başlayabilirsiniz.

image

Müşteriler bulun

Pazarlama stratejinizle web sitelerimizi pazarlayabilirsiniz.Sistem ve yazılım bilginizin olmasına gerek kalmadan sadece Demo Sitelerimizi göstererek bize müşteri yönlendirin gerisini biz hallederiz.

image

Komisyon Alın

Yazılım geliştirme, bakım, sunucu maliyetleri, planlama, yedekleme, güvenlik, hız, SEO kriterlerini "tam" karşılama, mobil uyumluluk gibi pek çok uğraş gerektiren yükten sizi kurtarıyoruz. Siz sadece pazarlama aşamasında çalışın.

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

Madde 1. TANIMLAR
İş bu sözleşmede bahsi geçen kiși/kurumlar ile kullanılan terimlerin tanımları aşağıda belirtilmiştir.
FİRMA : Ajans Ay
BAYİ : Bilgileri sözleşmeye ek BAYİLİK FORMU’nda belirtilmiş olan şahıs veya şirket.
AJANS WEB SİTE: FİRMA tarafından hazırlanmıș, internet tabanlı içerik yönetim sistemi ve hazır web site paketi yazılımı.
MÜȘTERİ : AJANS AY yazılımının kiralandığı son kullanıcı.
ALAN ADI : Web sitesinin internet üzerindeki adı ve adresidir.
Madde 2. TARAFLAR
FİRMA ile AJANS AY yeniden satıș, kiralama ve müşterilerine kiralamak için web sitesi kullanım hakkını satın alacak, BAYİ arasında düzenlenmiștir.
Madde 3. SÖZLEȘMENİN KONUSU
İș bu sözleșme FİRMA tarafından hazırlanmıș AJANS AY yazılımının, BAYİ tarafından alım, yeniden satıș/kiralama, internet ortamında barındırılması ve barındırma koșullarını, servis sağlayıcılık hizmetleri ile kurulum ve satıș sonrası verilen hizmetlerin niteliklerini ve sınırlarını belirler. Bu sözleșmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak ișlemlerin bu sözleșmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini, sözleșmede düzenlenmeyen hususlarda T.T.K. ve ilgili yasal mevzuatın geçerli olduğunu kabul ve beyan eder. Sözleșmede doğabilecek kısmi hükümsüzlükler, sözleșmenin kalan kısmının geçerliliğine helal getirmez.
Madde 4. BAYİLİK ve YENİDEN SATIȘ ESASLARI
4.1. AJANS AY yazılımı FİRMA’ya ait sunucularda barındırılabilir. BAYİ , AJANS AY yazılımının kendine ya da yazılımı yeniden kiraladığı MÜȘTERİ’ye ait bir sunucuya kurulmasını, herhangi bir kaynak koduna erișimi veya kaynak kodlarına erișimi sağlayacak herhangi bir șifre ya da yazılımsal eklentiyi talep edemez.
4.2 Her MÜȘTERİ için yıllık yenileme ișlemi AJANS AY tarafından gerçekleștirilmelidir. Yıllık yenilemesi gerekçekleștirilmeyen AJANS AY kurulumları 7 (yedi) gün içerisinde sistemden tamamen kaldırılır.
4.3. BAYİ, iș bu sözleșme esaslarına bağlı yazılımını, MÜȘTERİ’lerine,FİRMA satış fiyatından düşük olmamak üzere kendi belirlediği fiyat ile satma hakkına sahiptir.
4.4. AJANS AY SİTE sisteminde hazır olarak bulunan tüm tasarımların lisans hakları FİRMA’ya aittir.
4.5. FİRMA, MÜȘTERİ’ye ait içeriğin son 7 (yedi) günlük yedeklerini her zaman alır ve saklar. Kiralama süresinin bitiminde MÜȘTERİ sözleșmeyi yenilemek istemez ise, veriler süre bitiminden itibaren 7 (yedi) gün içerisinde sunuculardan tamamen silinir.
4.6. FİRMA, AJANS WEB SİTE yazılımının kullanıldığı alan adına ait internet sitesinin en alt bölümünde sabit olarak AJANSAY logosu, linki ve hizmetle ilgili kısa bilgisini (İMZA) bulundurmaya yetkisi olduğunu kabul ve beyan eder..
4.7. BAYİ tarafından MÜȘTERİ’lerine kiralanan AJANS AY yazılımının eğitim, teknik destek, içerik giriș, tasarım ihtiyaçları AJANS AY tarafından karșılanacaktır. Bu ihtiyaçlardan doğacak tüm sorumluluk AJANS AY’a ait olmakla beraber, barındırma hizmeti ile ilgili olası sorunlar AJANS AY’ın yetkisi dahilindedir.
Madde 5. BAYİLİK ve KAZANÇ MİKTARI
5.1. AJANS WEB SITE yazılımı için 1 (bir) yıllık bayilik paketleri sunar.
5.2. FİRMA, AJANS WEB SİTE yazılımında gerçekleștirdiği yazılımsal ve tasarımsal güncellemeleri BAYİ ve MÜȘTERİ’lere ücretsiz olarak sunmaktadır. Ancak geliștirilmesi olası yeni özellikler ve web siteleri ek ücret ile sunulabilir.
5.3 BAYİ Yapmış olduğu her satış başına %25 komisyon alır. Paket satışından kaynaklanan %18 KDV bu komisyona dahil değildir.
Madde 6. ALAN ADLARI ve BEDELLERİ
6.1. FİRMA, ALAN ADI tahsisi ișlemlerinde yalnızca sistemi kullanacak MÜȘTERİ bilgilerini baz almakta, tahsis ișlemini MÜȘTERİ bilgilerine göre yapmakta, ALAN ADI sahipliğini MÜȘTERİ’ye atamaktadır. BAYİ, ALAN ADI tahsisinin kendi adına yapılmasını, ALAN ADI’na ait șifrelerin kendisine verilmesini talep edemez. ALAN ADI tahsisinde tüm kullanım hakları MÜȘTERİ’ye aittir.MÜŞTERİ’nin istemesi durumunda alan adları AJANS AY hesabından yönetilir.
Madde 7. AJANS WEB SİTE TEMEL ve TEKNİK ÖZELLİKLERİ
7.1. AJANS WEB SİTE yazılımı, kullanıcılarına hızlı ve kolay bir șekilde web site kurulumu sağlayan, içeriğinde önceden hazırlanmıș web sitesi tasarımları bulunduran FİRMA tarafından geliștirilmiș internet tabanlı içerik yönetim yazılımdır.

Madde .8 BAYİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

8.1. BAYİ, ișbu sözleșme ile kendisine sunulan hak, sorumluluk ve yetkileri hiç bir șekilde bașka kiși ve/veya kurulușlara devretmeyeceğini, MÜŞTERİ ile satış anlaşması yapmasının ardından her türlü hizmet ve ödeme için AJANS’ıyetkili kılacağını kabul eder.

8.2. BAYİ, AJANS WEB SİTE yazılımının kurulumu, güncellemesi, yazılımsal ve sunucu tabanlı teknik desteği , tüm eğitim, teknik destek ve iletișim hizmetlerinin AJANS AY tarafından sağlanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. BAYİ, MÜŞTERİ ile AJANS arasında pazarlama hizmeti vermekte olup yapılan satıştan komisyon alır.
Bir sonraki yıl hosting bedellerinden komisyon ödenmez.
Madde 9. FİRMA YÜKÜMLÜLÜKLERİ
9.1. FİRMA, AJANS WEB SİTE yazılımının güncellenmesi, yazılımsal ve sunucu tabanlı teknik desteğinin sağlanması ve internet üzerinde yayınlanması için gereklilikleri yerine getirmekle yükümlü olduğunu,
9.2. FİRMA, BAYİ için AJANS WEB SİTE yazılımının kullanımı hususunda gerekli eğitimleri, FİRMA’nın adresinde ya da telefon / e-posta aracılığı ile sağlayacağını,

Madde 10. HUKUKİ ESASLAR
10.1. İș bu sözleșmenin yürürlüğe girmesinden itibaren her iki tarafın da yapılacak olan her türlü mal, hizmet ve diğer ticari ilișkiler sonucu doğacak olan alacak ve borçlar, resmi defterlerde karșılıklı cari hesap olarak yürütülecektir. İș bu sözleșme ayrı bir sözleșme yapılmasına gerek kalmaksızın, tüm detaylarıyla ayrıca CARİ HESAP SÖZLEȘMESİ hükmündedir. Taraflar aralarında cari hesap sözleșmesi bulunduğunu ve iș bu sözleșmede yer almayan hususlarda TTK, ilgili hükümlerin geçerli olduğunu beyan ederler. Her türlü uyușmazlık halinde FİRMA’nın ticari defterleri ve belgeleri esas ve doğru sayılır.
10.2. Her iki taraf genel ticari yasa, ahlak ve düsturlara göre hareket edeceğini, iyi niyet çerçevesinde karșılıklı çıkarlarını koruyacağını ve ticari faaliyetlerini tamamıyla T.C. ticari hukuk sistemine uygun olarak sürdüreceğini kabul ve taahhüt eder.
10.3. Sözleșmeyle ilgili her türlü hukuki anlașmazlıkta Türk Hukuku uygulanır ve Türk mahkemeleri yetkilidir. BAYİ / MÜȘTERİ’nin yurtdıșı merkezli olması ya da alan adı tahsisinin yurtdıșı kaynaklı olması Türk Hukukunun geçerliliğini etkilemez.
10.4. Taraflar, Fikir ve Sanat Eserleri Yasası, Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ticaret Yasası, Patent Haklarının Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde Kararname, Türk Ceza Yasası ve diğer ilgili yasaların hükümlerine uymayı baștan kabul, beyan ve taahhüt eder.
10.5. Herhangi bir kanuni düzenlemeden dolayı BAYİ / MÜȘTERİ aleyhine meydana gelebilecek yasal değișiklik ve düzenlemelerden FİRMA sorumlu tutulamaz.
10.6. AJANS WEB SİTE yazılımında kullanıcıya ait olan ve kullanıcı tarafından doldurulması ve yönetilmesi gereken kısımlardan ve içeriklerden FİRMA sorumlu değildir.
10.7. MÜȘTERİ’ye ait olan ve kanunen suç teșkil eden her türlü içerikten MÜȘTERİ sorumlu olup, FİRMA’nın herhangi bir içerik denetleme sorumluluğu bulunmamaktadır. 5651 Sayılı Kanunun 9. maddesi gereğince BAYİ / MÜȘTERİ’ye ait haksız veya suç teșkil eden içerik BAYİ / MÜȘTERİ’ye ayrıca bir ihtara gerek kalmaksızın yayından kaldırılabilir ya da gerekli hallerde internet sitesi tamamıyla kapatılabilir. 5651 Sayılı Kanun’dan kaynaklanan bu hakkın FİRMA tarafından kullanılması durumunda BAYİ / MÜȘTERİ kaldırılan içerikle ilgili hiçbir hak ya da tazminat talep edemez. Ancak içeriğin kaldırılmasına gerek olmadığına dair yasal bir belgenin (mahkeme ilamı vs.) FİRMA’ya sunulması durumunda içerik derhal yayına alınır.
10.8. Yine aynı șekilde 565 sayılı KHK ile koruma altına alınan “Marka ve Patent Hakları” ihlalleri hallerinde de FİRMA’nın 11.7 Maddede sayılan önlemleri alma yetkisi vardır.
10.9. BAYİ / MÜȘTERİ șirket namına, iș bu sözleșmeyi imzalayan gerçek kiși her türlü yasal mevzuata karșı șahsen de sorumludur. Sözleșmeye konu alan adının yasal sahibi ile sözleșmeyi imzalayan kișinin farklı kișiler olmaları durumu, BAYİ / MÜȘTERİ’nin her türlü hukuki sorumluluklarını kaldırmaz.
10.10. BAYİ / MÜȘTERİ, AJANS WEB SİTE yazılımının kullanımı esnasında bulunduğu sunucuya ve diğer müșterilere herhangi bir șekilde zarar veren veya SPAM gönderimi gerçekleștiren veya SYN, DDOS, GET (http get) ve benzeri kötü amaçlı saldırılara maruz kalır ise, (uğranan zararlara 3.kișiler neden olsa dahi), FİRMA kullanım süresi ücreti ve gerekli (sözleșme tutarının en az %25’i) kullanım kesintileri yaptıktan sonra, geri kalan bakiyeyi müșteriye geri ödeyerek tüm hizmeti kısmen ve tamamen sonlandırma hakkına sahiptir. Gerekli kullanım kesinti miktarının tespiti hakları FİRMA’da iyi niyet kuralları içerisinde saklıdır.
10.11. BAYİ / MÜȘTERİ’nin üst maddede sayılan saldırı türleri ve sayılmasa dahi her türlü bilișim suçlarında; 3. kișilerin neden olduğu her türlü haksız fiilden, yalnızca fiili gerçekleștiren sorumludur. 3. kișilerin neden olduğu bilișim suçlarından ve bu suçlardan doğan doğrudan ya da dolaylı zararlardan hiç bir șekilde FİRMA sorumlu tutulamaz, bu durumlarda FİRMA’nın sözleșmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.
10.12. FİRMA teknik bakımlar ve güncellemeler nedeniyle, bir yıllık kiralama dönemi içerisinde verdiği hizmette, toplamda 96 saati geçmemek üzere, geçici kesintiler gerçekleștirebilir. İș bu kesintileri BAYİ / MÜȘTERİ peșinen kabul etmiștir. FİRMA bakım ve güncelleme çalıșmalarını teknik nedenler imkan verdiği sürece gece yarısı ile sabah saat 08:00 arasında yapmaya özen gösterecektir.
10.13. FİRMA, teknik gereksinimleri, pazar araștırmaları, satıș politikaları, araștırma faaliyetleri sonucunda paket içerikleri ve verdiği hizmet içeriğinde gerekli değișiklikleri müșteri onayı olmaksızın gerçekleștirebilir.
10.14. Sözleșmeyi imzalayan BAYİ / MÜȘTERİ, sözleșmeden doğan bedelin ödemesini kredi kartı ile yapıyorsa, iș bu kredi kartı ve kiși bilgilerinin doğruluğundan ve yasallığından bizzat sorumludur. Herhangi bir nedenle FİRMA, verilen kredi kartından ödeme tahsil edemezse veya tahsil eder meblağ itiraza uğrar ise FİRMA verdiği hizmeti kiralama bedeli yapılana kadar askıya alır ve hizmetin askıda olduğu süre esnasında sözleșme süresi hiçbir kesintiye uğramaz.
10.15. BAYİ / MÜȘTERİ, sistemi kullanmak için gerekli donanım/yazılımı sağlamakla yükümlüdür. Bu donanımın/yazılımın uyumsuzluğundan kaynaklı problemler FİRMA’nın sorumluluğunda olmadığı gibi FİRMA’nın sözleșmeden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği iddia edilemez.

Madde 11. İPTAL ve İADE ȘARTLARI
11.1. BAYİ, AJANS WEB SİTE yazılımını kullanmıș ve tamamen tecrübe ederek ve beğenerek iș bu sözleșmeyi onaylamıștır. BAYİ hata ve / veya ayıplı mal iddialarına dayanamayacağını, ürün hakkında gerekli muayeneleri yaptığını beyan ve taahhüt eder.
11.2. BAYİ ve/veya MÜȘTERİ, AJANS WEB SİTE yazılımını, ALAN ADI tahsisi, İÇERİK GİRİȘİ ve bilimum sağlanmıș hizmetler için iade talebi yapılamaz.
11.3. İș bu sözleșme ile çalıșma, lisanslama, eğitim, teknik destek ve bilimum özellikleri ve koșulları belirlenen BAYİLİK BEDELİ için iade talebi yapılamaz.
Madde 12. GİZLİLİK İLKESİ
12.1. Yazılım kiralama hizmeti FİRMA’nın sunucularında barındırılır ve hiçbir șekilde FİRMA dıșında hiç kimse FTP erișimine kaynak kodlarına, veritabanına erișim ve müdahale yetkisine sahip değildir. Yazılım kaynak kodları ve veritabanı FİRMA’nın kontrolü ve erișimine sahip olup her hakkı saklıdır. BAYİ / MÜȘTERİ kaynak kodları ve veritabanı üzerinden kira karșılığı yararlanma hakkı dıșında hiçbir hakka sahip değildir. Kodların veya veritabanının kendisine verilmesini talep edemez.3. kișilerle paylașamaz ve kendisi de hiçbir șekilde alamaz.
12.2. BAYİ / MÜȘTERİ ve FİRMA kendi aralarında yazılı, sözlü, manyetik ortamda ve ya bașka bir șekilde aktarılan tüm fikir, bilgi, içerik ve belgeler hakkında gizlilik esaslarına uygun hareket edecek, bu bilgileri sözleșmenin amacı dıșında hiç bir șekilde kullanmayacak, dağıtmayacak hiç bir șekilde üçüncü kișilere aktarmayacak, henüz kamuya duyurulmamıș ürün ve hizmetlere ilișkin her türlü belge ve bilginin gizli tutulmasını sağlayacak ve bu bilgilerin yetkisiz kișilerce kullanılmasını önlemek için azami güvenlik önlemlerini alacaktır.
12.3. Hali hazırda kamunun bilgisine sunulmuș olan veya yürürlükteki tüm mevzuat gereği ve/veya herhangi bir devlet otoritesinin isteği üzerine açıklanması istenmiș veya istenebilecek olan veya gizlilik yükümlülüğü kapsamından önce veya bu kapsam içerisinde olmayan bașka bir üçüncü șahıs tarafından bağımsız olarak elde edilmiș olan bilgiler, gizli bilgi kapsamı dıșında olup bu maddeye istisna teșkil ederler.
Madde 13. GEÇERLİLİK SÜRESİ
13.1. İș bu sözleșme BAYİLİK FORMU’nun doldurulması ve sözleșmenin karșılıklı olarak imzalanması ile yürürlüğe girer. FİRMA bayilik șartlarına uymayan bayilerin sözleșmelerini tek taraflı bedel iadesiz fesh etme hakkına sahiptir.
13.2. İș bu sözleșme, imza tarihinden itibaren 1 (bir) yıl müddetle yürürlükte kalacak olup, taraflarca yazılı olarak fesh edilmediği sürece aynı süre için otomatik olarak uzamıș kabul edilir.
Madde 14. MÜCBİR SEBEPLER
Doğal afetler, yangın, hükümetin faaliyetleri, ulusal seferberlik halleri, ayaklanmalar, savaș ya da savaș girișimleri, grev, lokavt gibi burada yazanlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sözleșmenin imzalandığı tarihte var olmayan ve ön görülemeyen ve tarafların kontrolleri dıșında gelișen, ortaya çıkmasıyla taraflardan birinin ya da her ikisinin de sözleșme ile yüklendikleri borç ve sorumluluklarını kısmen ya da tamamen yerine getirmelerini ya da bunları zamanında yerine getirmelerini imkansızlaștıran haller, küresel ya da ülkesel çapta yașanan bilișim, telekomünikasyon, iletișim, GSM, servis sağlayıcı sorunları mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. Bu nedenlerden birisi meydana gelirse tarafların bu sözleșmeden kaynaklanan yükümlülükleri askıya alınır. Bu sebep, 30 gün süreyle devam ederse taraflardan herhangi birisi sözleșmeyi tazminatsız olarak feshedebilir. Ancak tarafların fesihten önce tahakkuk eden hak ve alacakları saklı kalır ve iade edilmez.
Madde 15. ONAY VE YÜRÜRLÜK
Bu sözleșme 15 (on beş) madde halinde BAYİ’nin AJANS WEB SİTE İçerik Yönetim Sistemi Bayilik Sözleșmesini ve BAYİLİK FORMUNU doldurup imzalaması ile yürürlüğe girmiștir ve her iki taraf için bağlayıcıdır. BAYİ, bayilik sözleşmesini ve her lisans için satış sözleşmesinin şartlarını kabul ettiğini beyan eder.
Tarih:

Bayi Adına                                                                                                                                             Ajans Adına

0555 000 77 16
0
    0
    Sepetiniz
    Sepetiniz BoşMağazaya Dön
    × WhatsApp